บัณฑิตศึกษา


rdo
nrct
trf
sti
nstda
arda
mua
hsri
scopus
isi
tci8 ธันวาคม 2558 : ด่วนที่สุด! วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการ

เปิดรับข้อเสนอโครงการ Super Clusters / ๑๐ กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการ Super Clusters / ๑๐ กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยผู้สนใจส่งเสนอโครงการ สามารถจัดส่งเอกสารโครงการ มายังสำนักวิจัยและพัฒนา ที่ E-mail : chirawan.l@psu.ac.th ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2558 นี้เท่านั้น เพื่อดำเนินการส่ง วช. ภายในวันที่ 11 ธันวาคมต่อไป

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจิราวัลย์ เหลียวพัฒนพงศ์ โทร. 6957 E-mail :chirawan.l@psu.ac.th

     หมายเหตุ
1. โครงการเสนอขอปีเดียว (ปี 2560)
2. รายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ วช. ประกาศฯ ในข้อ 2 สำนักวิจัยฯ จะดำเนินการต่อไป

     ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

     - นิยาม Superclusters

     - แบบเสนอโครงการ